Wielki kawał dobrego wokalu – Mariah Carey – Without You

Banalne, ale przypomnijcie sobie, co to znaczy talent w śpiewaniu. Przed Wami „Ken Lee Tulibu Dibu Douchoo” w oryginale!

    Wielki kawał dobrego wokalu – Mariah Carey – Without You

    Skomentuj klasycznie