Dlaczego płaczemy?

Płacz – jakie pełni funkcje? Za co odpowiedzialne są łzy? Dlaczego płaczemy, gdy jesteśmy szczęśliwi?

    Dlaczego płaczemy?

    Skomentuj klasycznie