Powstawanie amalgamatu, stopu metalu, w którym podstawą jest rtęć

Filmik pokazujący powstawanie substancji znanej jako amalgamat, która jest wykorzystywana między innymi do plomb dentystycznych. Chociaż coraz rzadziej, bo stop ten ma wiele wad.

    Powstawanie amalgamatu, stopu metalu, w którym podstawą jest rtęć

    Skomentuj klasycznie